Psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia pohjautuu terapeutin ja asiakkaan yhteistyösuhteeseen. Asiakas tuo terapiaan kokemusmaailmansa, terapeutti koulutuksen ja kokemuksen myötä karttuneen tietonsa ja tapansa tehdä terapiaa. Terapian tuloksellisuus perustuu yhteistyösuhteen toimivuuteen, sen vuoksi tutustumiskäynnit terapeutin luona antavat sekä asiakkaalle että terapeutille mahdollisuuden harkita terapiasuhteen aloittamista. Terapia on asiakkaalle parhaimmillaan turvallinen hetki arjen keskellä jossa voi luottamuksellisessa suhteessa tarkastella elämäänsä, ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen ja muovautuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Terapiaan tulosyynä saattaa olla esimerkiksi ahdistuneisuus, pelot, pakko-oireet, käytösongelmat, keskittymisvaikeudet, syömishäiriö tai masennus. Terapeuttinen työskentely voi sisältää terapeuttisen prosessin osana myös taitoharjoittelua (kuten tunnetaidot, mindfulness, sosiaaliset taidot).

Lapsen kognitiivinen psykoterapia tähtää lapsen sisäisen maailman ymmärtämiseen, lapsen itsetuntemuksen lisäämiseen, parempaan mielenterveyteen ja lopulta ongelmalliseksi koetun käyttäytymisen tai oireilun muuttumiseen. Lasten psykoterapiassa käytetään osittain samoja menetelmiä kuin aikuisten kognitiivisessa psykoterapiassa sovellettuna lapsen ikä- ja kehitystasolle. Leikillinen vuorovaikutus ja erilaiset terapeuttiset tehtävät ovat olennainen osa lasten psykoterapiaa. Tavoitteena on tarkastella niitä mielensisäisiä prosesseja, joiden varassa lapsi tulkitsee, arvioi ja ohjaa itseään sekä tulkitsee ja arvioi muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa. Terapeuttinen muutos voidaan prosessin edetessä havaita psyykkisen joustavuuden lisääntymisenä. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on lapsen parempi sopeutuminen ja toiminta omassa elinympäristössään: kotona, koulussa ja harrastusten parissa. Tämä voi näkyä esimerkiksi parempana itsetuntona. Myös lasten psykoterapiassa lapsen oma kokemus terapiasuhteen toimivuudesta on terapian tuloksellisuuden paras ennustaja. Terapeuttinen työskentely sisältää sekä 1-2x/vko toteutuvat yksilökäynnit että vanhemman tapaamiset 1-2x/kk (harkinnan mukaan joko minulla tai toisella terapeutilla).